Positieve gezondheid – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Positieve gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Bekijk de animatie

In de animatie leggen we uit wat Positieve Gezondheid is en hoe het werkt.

Wat is het? - Institute for Positive Health

Positieve gezondheid binnen de huisartsenpraktijk

De huisartsen en praktijkondersteuners zijn opgeleid om het gesprek te voeren volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid. Zij kunnen u vragen om het spinnenweb alvast in te vullen zodat dit met u besproken kan worden tijdens het consult. U kunt het spinnenweb via deze site alvast invullen. U heeft hier keuze uit verschillende vragenlijst voor volwassenen, kinderen, tieners. U kunt ook kiezen voor een engelstalige vragenlijst.

U kunt ook zelf een consult aanvragen als u graag uw ingevulde spinnenweb wilt bespreken. Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak zodat hier voldoende tijd voor ingepland kan worden.

Positieve gezondheid in Uitgeest

In Uitgeest worden veel activiteiten georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. Via onderstaande link kunt u zien, per domein van het spinnenweb, welke activiteiten er in Uitgeest zijn. U kunt op een activiteit klikken, en u wordt meteen doorgestuurd naar de betreffende website voor meer informatie.

Activiteiten Uitgeest