COPD – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

COPD

Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken. Chronisch betekent dat het blijvend is. U kunt niet genezen van COPD. Er is een blijvende vernauwing in de luchtwegen. U krijgt vaak last van hoesten, benauwdheid en slijm in de luchtwegen. Met de jaren wordt het moeilijker om genoeg lucht te krijgen. Een stukje wandelen bijvoorbeeld kost dan steeds meer moeite.

COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Disease (ziekte waarbij u constant last heeft van uw longen). Vroeger werd dit vaak chronische bronchitis of longemfyseem genoemd.

Oorzaken

COPD komt bijna altijd door jarenlang roken. De rook of prikkelende stofdeeltjes veroorzaken een chronische ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen en de longblaasjes raken hierdoor steeds meer beschadigd. De schade is blijvend: het slijmvlies herstelt zich niet meer.

COPD komt niet door een allergie.

Mogelijk andere oorzaken van COPD zijn:

  • Moeilijk te behandelen astma, longontsteking en andere longziekten
  • Erfelijke ziekten
  • Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verdampen
  • Luchtvervuiling, bijvoorbeeld door fijnstof

Symptomen/klachten

De eerste klachten van COPD ontstaan vaak pas na uw 40ste.

Maak een afspraak bij de huisarts indien u klachten krijgt, of een verergering van deze klachten ervaart:

  • Kortademigheid bij inspanning
  • Langdurig hoesten
  • Opgeven van slijm
  • Benauwdheid

Ook kunt u de COPD-test doen op de website van het Longfonds. Daar wordt afhankelijk van de uitslag geadviseerd of u wel of niet een afspraak moet maken met de huisarts.

Diagnose
De meeste patiënten komen met klachten van benauwdheid, hoesten of opgeven van slijm bij de huisarts op het spreekuur. De huisarts zoekt uit waar deze klachten van komen. De huisarts stelt u een aantal vragen en indien nodig laat hij/zij een longfunctietest doen. Dit kan in de praktijk bij de praktijkondersteuner.

Tijdens het bezoek voor de longfunctietest wordt u een aantal vragen gesteld. Al deze informatie is nodig om de juiste diagnose te stellen en om na te gaan hoe ernstig de klachten zijn.

Wat is ketenzorg?

Bij ketenzorg bestaat de zorg uit meerdere onderdelen en zorgverleners. Ze zijn als schakels in een keten met elkaar verbonden. De zorgverleners waarmee u voor COPD te maken heeft, zijn goed op elkaar ingespeeld. Gezamenlijk stemmen zij af wat voor u de beste zorg is. Uiteraard in samenspraak met u, want het is belangrijk dat uw actief meewerkt aan uw gezondheid. De huisarts houdt de regie en blijft uw eerste aanspreekpunt. e zorgverleners in de COPD-ketenzorg behoren tot de eerstelijns gezondheidszorg. Eerstelijns betekent laagdrempelig, dichtbij huis, dus buiten het ziekenhuis of een polikliniek.

Kwaliteitsgegevens

Gegevens over uw COPD zoals longfoto’s, bloedwaarden en behandelmethodes noemen wij kwaliteitsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in uw patiëntendossier, dat uw huisarts voor u beheert. Dit systeem is beveiligd met een code. Met uw goedvinden worden uw gegevens anoniem doorgestuurd naar het Kenniscentrum voor Ketenzorg. Hier worden de anonieme gegevens van zorgketens uit een groot deel van Nederland verzameld. Deze data geven een goed beeld van de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere delen van Nederland en dragen bij aan vergroting van inzicht en kennis over COPD. Doel is de ketenzorg aantoonbaar te verbeteren op punten waar dat nodig is.

Wij verzoeken u daarom een formulier te ondertekenen waarmee u toestemming geeft voor het anoniem doorsturen van uw gegevens. De huisarts of praktijkondersteuner zal dit bij een eerste consult na de diagnose, of na toetreden van de huisartsenpraktijk tot de ketenzorg met u bespreken. Mocht dit niet besproken zijn: Vraag bij een van de praktijkmedewerkers naar het formulier.

Longpunt

Speciaal voor COPD-patiënten die graag met lotgenoten over hun ziekte willen praten, heeft het Longfonds het ‘Longpunt’ opgezet. In een groot aantal plaatsen is zo’n maandelijks ontmoetingsgelegenheid al gerealiseerd. Kijk hier of er ook een in uw woonplaats is.

Neem voor meer informatie contact op met de assistente van uw praktijk

Klik op de naam van uw praktijk om rechtstreeks naar de website te gaan

Van  Wijk               Huisman en De Moor