Hart en Vaatziekten – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Hart en Vaatziekten

Veel mensen kampen met hart- en vaatziekten. Dit zijn bij uitstek ziekten die je goed in de gaten moet houden om herhaling te voorkomen. Een gezonde leefstijl en een goed gebruik van de medicijnen kunnen daarbij een grote rol spelen.

Om die reden heeft huisartsen MCM een protocol ontwikkeld. Aan de hand van dit protocol brengen wij alle patiënten in kaart die ooit een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt. Het protocol voorziet in een inventarisatie van risicofactoren, een jaarlijks laboratoriumonderzoek, en een gesprek over leefstijl, medicatiegebruik, de eventuele bijwerkingen en therapietrouw. Zo proberen we samen met de patiënt actief nieuwe hart- en vaatziekten te voorkomen.

30-minuten en 24-uurs bloeddrukmeting

De bloeddruk is een belangrijk gegeven voor de huisartsen en POH-s, als het gaat om het vaststellen van ziektes en de mogelijke behandeling daarvan. Daarom werkt huisartsen MCM met een 24-uurs bloeddrukmeter. Dat is een bloeddrukmeter die de patiënt 24 uur mee naar huis krijgt, om een etmaal lang zijn bloeddruk te meten. Hiermee krijgen we inzicht in het verloop van de bloeddruk over een periode van 24 uur. Die uitslag is dan met een aantal losse metingen. Bijkomend voordeel van deze methode is dat die ook onderscheid maakt tussen mensen met alleen een hoge bloeddruk in de spreekkamer (de zogenaamde witte jassen bloeddruk) en mensen met daadwerkelijk verhoogde bloeddruk (hypertensie).
De bloeddrukmeter wordt door een praktijkondersteuner of praktijk assistent aangebracht. Na de afgesproken periode brengt de patiënt de bloeddrukmeter terug naar het gezondheidscentrum. Hier leest een computer de bloeddrukmeter uit, waarna de huisarts de uitslag en een eventueel behandelplan bespreekt met de patiënt.

Wanneer het erop lijkt dat de bloeddruk alleen in de spreekkamer verhoogd is door de spanning van dat moment (de zogenaamde ‘witte jassen hoge bloeddruk’), kan een bloeddrukmeter worden uitgeleend voor thuismeting, of kan de bloeddruk door de assistente gedurende 30 minuten regelmatig worden opgemeten.

Ook voor deze metingen kan een afspraak bij de assistente worden gemaakt

Neem voor meer informatie contact op met de assistente van uw praktijk

Klik op de naam van uw praktijk om rechtstreeks naar de website te gaan

Oomen en Claassen              Huisman en De Moor