POH GGZ – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

POH GGZ

Filiz Erol, Geert Schipper en Henk Bosselaar zijn als praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) aan ons centrum verbonden. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten.

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ