Diabeteszorg – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Diabeteszorg

Wat is Diabetes Mellitus?

En wat kunt u van ons verwachten?
Diabetes Mellitus is een ziekte waarbij er teveel suiker in het bloed zit. Daarom wordt diabetes mellitus ook wel suikerziekte genoemd. Een ander woord voor suiker in het bloed is glucose. Vaak geeft suikerziekte in het begin geen klachten en wordt de ziekte “bij toeval “ontdekt. Soms hebben mensen wel klachten, bijvoorbeeld veel plassen, dorst, vermoeidheid, jeuk of slecht genezende wondjes. Ook als u geen klachten heeft van uw diabetes is het wel van belang om de verhoogde bloedsuiker te behandelen. Diabetes kan namelijk op langere termijn problemen veroorzaken. Zo kunnen er problemen ontstaan aan hart, bloedvaten, ogen, nieren en bijvoorbeeld de voeten.

Voor de behandeling van uw diabetes is een gezonde leefstijl van groot belang. Met een gezonde leefstijl wordt bedoeld: een gezonde voeding, voldoende bewegen en niet roken. Bij overgewicht is het belangrijk om af te vallen. Met een gezonde leefstijl kunt u het risico op complicaties van uw diabetes verminderen. Om uw bloedglucose te verlagen krijgt u in de meeste gevallen medicatie voorgeschreven.

Bij een chronische ziekte zoals diabetes type 2 zijn regelmatige controles belangrijk. Tijdens deze controles wordt met u besproken, hoe het met uw klachten wat betreft de diabetes gaat. Uw bloedglucose en uw bloeddruk worden regelmatig gemeten. En u krijgt onder ander advies over voeding, beweging en gewichtsvermindering. Omdat er bij diabetes gevoelsstoornissen aan de voeten kunnen ontstaan, vindt er jaarlijks een onderzoek van de voeten plaats. Daarnaast wordt er eens in de twee jaar een foto van de ogen gemaakt om te onderzoeken of er netvliesbeschadigingen zijn ontstaan. Als deze beschadigingen in een vroeg stadium worden ontdekt kunnen die worden behandeld door de oogarts.

Wat en waarom: ketenzorg?

Bij ketenzorg bestaat de zorgverlening uit meerdere onderdelen. Verschillende zorgaanbieders zijn als schakels in een keten met elkaar verbonden. De partijen waarmee u voor uw diabetes te maken heeft zijn goed op elkaar ingespeeld en stemmen met elkaar af wat voor u de beste zorg is. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u, want het gaat tenslotte om uw gezondheid. Uw huisarts houdt daarbij de regie.

Bij ketenzorg staat u als patiënt centraal. Het is belangrijk dat alle partijen goed samenwerken en heldere afspraken maken over de zorgverlening. Doordat wij als ketenpartners werken volgens gezamenlijk opgestelde protocollen is de zorg efficiënt en controleerbaar. De zorgverleners in de diabetes-ketenzorg behoren tot de eerstelijns gezondheidszorg. Eerstelijns betekent laagdrempelig, dichtbij huis, dus buiten het ziekenhuis of een polikliniek.

Kwaliteitsgegevens

Gegevens over uw diabetes zoals uitslagen van laboratoriumonderzoeken, bloedsuikerspiegelwaardes en behandelmethodes noemen wij kwaliteitsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in uw patiëntendossier, dat uw huisarts voor u beheert. Dit systeem is beveiligd met een code. Met uw goedvinden worden uw gegevens anoniem doorgestuurd naar het kenniscentrum voor ketenzorg. Hier worden de anonieme gegevens van zorgketens uit een groot deel van Nederland verzameld. Deze data geven een goed beeld van de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere delen van Nederland en dragen bij aan vergroting van inzicht en kennis over DM2. Doel is de zorg aantoonbaar te verbeteren op punten waar dat nodig is.

Wij verzoeken u daarom een formulier te ondertekenen waarmee u toestemming geeft voor het anoniem doorsturen van uw gegevens. De huisarts of praktijkondersteuner zal dit bij een eerste consult na de diagnose, of na toetreden van de huisartsenpraktijk tot de ketenzorg met u bespreken. Mocht dit niet besproken zijn; vraag bij een van de praktijkmedewerkers naar het formulier.

Neem voor meer informatie contact op met de assistente van uw praktijk

Klik op de naam van uw praktijk om rechtstreeks naar de website te gaan

Oomen en Claassen              Huisman en De Moor