Afspraak maken – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

U kunt op de volgende manieren een afspraak maken.

  • Telefonisch tussen 8.00-16.30u
  • Voor niet spoedeisende  zaken is het ook mogelijk om een online afspraak rechtstreeks in de agenda te maken.

Om van deze online diensten gebruik te kunnen maken dient u zich eerst te registreren bij de praktijk waar u ingeschreven staat.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Klik op de naam van uw praktijk om rechtstreeks naar de website te gaan

Oomen en Claassen              Huisman en De Moor

Telefonisch spreekuur en e-consult:

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur op afpraak, of een e-consult via de website

Meer tijd:

Heeft u meerdere klachten of vragen? Of heeft u meer dan 15 minuten nodig om uw klacht te bespreken? Meldt u dit dan bij het maken van uw afspraak, dan houden we er rekening mee in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

*NB: In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Wat gebeurt er als u niet tijdig afzegt?

Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Geeft u in dat geval tenminste 1 dag van te voren door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Niet verschijnen zonder af te zeggen kan consequenties hebben.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden! Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van € 10,-. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Klik op de naam van uw praktijk om rechtstreeks naar de website

Oomen en Claassen              Huisman en De Moor