Opleiding – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Opleiding

Opleidingspraktijk

In onze praktijk werken we aan de toekomst. Dat doen we door artsen en assistenten in opleiding de gelegenheid te geven om praktische ervaring op te doen. We zijn een opleidingspraktijk voor huisartsen, doktersassistenten, co-assistenten, poh-s, poh-ggz en verpleegkundig specialisten.

Huisartsopleiding

Voor de huisartsopleiding werken we samen met het AMC. Ruud Huisman is huisartsopleider. Hij heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd en staat als zodanig in het register ingeschreven.
Voor de opleiding is het nodig dat de huisarts goede consulten met patienten heeft. In onze praktijk is regelmatig een huisarts in opleiding aanwezig. Om huisarts te worden moet een arts, na afronding de studie geneeskunde, een opleiding volgen waarin wordt hij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar in een praktijksituatie. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

Het kan gebeuren dat u behandeld wordt door de huisarts in opleiding. Alle consulten en visites van de huisarts in opleiding worden met de eigen huisarts nabesproken, dus er zijn dan in feite twee artsen bezig met de oplossing van uw probleem.

Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede huisartsen in de toekomst.

Co-assistenten

Regelmatig lopen ook co-assistenten uit het AMC stage. Dit zijn studenten geneeskunde die aan het eind van hun artsenopleiding zitten. Ze zijn bijna arts en weten veelal nog niet welke specialisatie ze zullen kiezen. Wij proberen ze enthousiast te maken voor het vak van huisarts.

Doktersassistenten

Zonder dokterassistenten kunnen we niet werken. Ook zij moeten tijdens hun opleiding stage lopen. Huisartsen MCM heeft een stage overeenkomst met een aantal opleidinginstituten waarvan de belangrijkste het Horizon College.

POH-somatiek

De praktijkondersteuner is onmisbaar in de huisartsenpraktijk van nu. De praktijkondersteuner neemt een unieke zelfstandige positie in, naast de huisarts en doktersassistente. De praktijkondersteuner heeft eigen taken. Zij/hij signaleert, biedt preventie en geeft voorlichting, bijvoorbeeld over over zelfmanagement. Ook speel je een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en astma.

POH-geestelijk gezondheidszorg

Voor de POH-ggz opleiding werken we nauw samen met InHolland en alle consulten van de poh-ggz worden met de opleider nabesproken.

De opleiding tot POH-ggz is een opleiding voor professionals die al in de gezondheidszorg werkzaam zijn als:

  • verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog, sociaalpedagogisch hulpverlener, orthopedagoog of verpleegkundig specialist
  • met een vooropleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (SPV), hboVerpleegkunde met GGZ-uitstroomprofiel, Maatschappelijk Werk, B+ Verpleegkunde (inservice B-opleiding met vervolgopleidingen op hbo-niveau), Psychologie (hbo en wo), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Verpleegkundig Specialist GGZ of Orthopedagogiek
  • met basiskennis van psychopathologie

In veel gevallen melden mensen met psychische klachten zich eerst bij de huisarts. Soms spelen er meerdere (psychische) problemen of moet er spelen er meerdere (psychische) problemen of moet er meer worden uitgezocht rondom de meer worden uitgezocht rondom de klachten. Dan schakelt de huisarts de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) in. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en psychosociale problemen. Zo nodig verwijst de POH-GGZ, door naar de Generalistische Basis-GGZ (1e lijn) of de Gespecialiseerde GGZ (2e lijn). Wil jij als praktijkondersteuner GGZ GGZ (2e lijn). ) in de huisartsenpraktijk. boeiende functie (rol) in de huisartsenpraktijk.