Kwaliteit – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Kwaliteit

NHG-Keurmerk

Huisartsen MCM beschikken over het keurmerk van het NHG en zijn geaccrediteerd.
Keurmerken zeggen iets over de kwaliteit van een product of dienst. Huisartsen MCM hanteren daarvoor de NHG-Praktijkaccreditering: het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk laat zien dat de huisartsenzorg in ons centrum systematisch en continu bezig is om de kwalieit van de geboden zorg te verbeteren. Voordat dit keurmerk wordt verleend, worden allerlei aspecten van de dienstverlening onder de loep genomen, van de organisatie en praktijkvoering tot het medisch handelen. Waar nodig worden verbeterplannen gemaakt. De dienstverlening wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en langs de meetlat gelegd.