Polyfarmacie – Medisch Centrum Molenstraat – Uitgeest
Molenstraat 1a 1911 BR Uitgeest

Polyfarmacie

Ouderen en chronisch zieken slikken gedurende langere tijd vaak veel medicijnen. Dat brengt risico’s met zich mee.

De kans op onbedoelde wisselwerking tussen de verschillende middelen of op bijwerkingen stijgt met het toenemen van het aantal gebruikte middelen. Ook is het voor veel patiënten moeilijk om geen fouten te maken bij hun medicijngebruik en de middelen te blijven gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Bij meer dan zes medicijnen is de veiligheid van de patiënt echt in het geding.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van het medicijngebruik bij deze doelgroep verbetert, zijn de huisartsen MCM gestart met een polyfarmacietraject. Samen met patiënten gaan huisartsen en apothekers op zoek naar de perfecte medicamenteuze behandeling om de veiligheid van patiënten te waarborgen.